Tôi đã đặt niềm tin quá ở nơi bạn,hay tôi chỉ lo lắng dư thừa

Tôi đã đặt niềm tin quá ở nơi bạn,hay tôi chỉ lo lắng dư thừa. Ok! Buông tay, bạn chỉ đến vậy thôi sao,nhìn k đến nỗi nào nhỉ? Tôi cũng thấy mọi người thất vọng nhiều đấy. Uh thì thôi kệ đi,cũng k phải chuyện của mềnh… Bạn cũng lớn roài, chắc tự lo dc cho c/song của mình.???

25 bình luận về “Tôi đã đặt niềm tin quá ở nơi bạn,hay tôi chỉ lo lắng dư thừa”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *