TÌNH QUÊ t g ngọc triết Chiều lên man mát sắc se Thả hồn lơ lửng thoáng nghe ngọt ngào Xuyến xao cõi dạ nao nao Hương đồng trải nhẹ quyện vào cơn say Quê hương đất mẹ trang đài Dệt lên bức hoạ nối dài non sông Tình người tình đất mặn nồng Nghìn năm sống mãi trên dòng thời gian Dẫu ai xuôi ngược bến sang Tha hương phiêu bạt lầm thang sứ người Bao giờ thương nhớ đầy vơi Hồn quê sống mãi rạng ngời câu ca

TÌNH QUÊ.. t/g ngọc triết Chiều lên man mát sắc se Thả hồn lơ lửng thoáng nghe ngọt ngào Xuyến xao cõi dạ nao nao Hương đồng trải nhẹ quyện vào cơn say Quê hương đất mẹ trang đài Dệt lên bức hoạ nối dài non sông Tình người tình đất mặn nồng Nghìn năm sống mãi trên dòng thời gian Dẫu ai xuôi ngược bến sang Tha hương phiêu bạt lầm thang sứ người Bao giờ thương nhớ đầy vơi Hồn quê sống mãi rạng ngời câu ca “””””

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *