Thánh tích nơi Đức Phật cầm bát liệng xuống dòng sông và phát lời nguyện do Miến Điện xây dựng có sự tích như sau

Thánh tích nơi Đức Phật cầm bát liệng xuống dòng sông và phát lời nguyện do Miến Điện xây dựng có sự tích như sau:
Sau khi độ xong món cơm sữa Ghana do Sujātā dâng cúng, Bồ-tát cầm lên cái bát bằng vàng và phát nguyện rằng:
Sacāhaṃ, ajja buddho bhavituṃ sakkhissāmi, ayaṃ pāti paṭisotaṃ gacchatu, no ce sakkhissāmi, anusotaṃ gacchatu
Nếu ta thành Phật trong ngày hôm nay thì xin cho cái bát bằng vàng này hãy trôi ngược dòng nước; Nếu ta không thành Phật ngày hôm nay thì cái bát này hãy trôi xuôi dòng nước.
Khi nghe tiếng ba keng, long vương bèn nói rằng: “hiyyo eko buddho nibbatto, puna ajja eko nibbatto – Chỉ một ngày hôm qua có một vị Phật xuất hiện, nay lại có một vị Phật khác xuất hiện nữa”.
Bồ-tát vô cùng hoan hỷ khi thấy chiếc bát trôi ngược dòng sông vì biết chắc mình sẽ đắc quả vô thượng chánh đẳng giác, rồi ngài đi đến rừng cây Sālā đang nở rộ hoa, cạnh dòng sông Nerañjara để nghỉ trưa. Vào lúc xế chiều thì Bồ-tát đi xuống sông tắm rồi sang qua bờ sông, Ngài đi theo con đường đã được chư thiên cùng Phạm thiên trang hoàng xinh đẹp dẫn đến cội cây Assattha.
Khi ấy, các vị rồng, Dạ-xoa và Càn-thát-bà tôn kính cúng dường Ngài bằng các loại hương liệu và hoa thơm của chư thiên. Họ cũng trổi lên những khúc ca và tiếng nhạc đầy hân hoan và khả ái. Toàn thể mười ngàn thế giới hầu như được phủ đầy hương liệu và hoa của chư thiên, không trung vang dội tiếng tung hô của chư thiên và phạm thiên.
– Trích Cuộc Đời Và Những Lời Dạy Của Đức Phật Bhik.Samādhipuñño Định Phúc-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *