THÁNG 6 KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Những lời Chúa đã hứa với Thánh Nữ Margarita Maria dành cho những người có lòng sùng kính Thánh Tâm

THÁNG 6 KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Những lời Chúa đã hứa với Thánh Nữ Margarita Maria dành cho những người có lòng sùng kính Thánh Tâm
1. Cha sẽ ban cho họ mọi ơn cần thiết trong bậc sống.
2. Cha sẽ ban cho gia đình họ được bình an
3. Cha sẽ an ủi họ trong (những nỗi đau buồn) mọi cơn gian nan thử thách.
4. Cha sẽ nên nơi nương náu an toàn cho họ khi sống và nhất là trong giờ chết.
5. Cha sẽ chúc phúc tràn trề cho các việc họ làm.
6. Các tội nhân sẽ tìm được trong Trái Tim Cha nguồn suối và đại dương thương xót vô biên.
7. Những linh hồn nguội lạnh sẽ nên sốt sắng.
8. Những linh hồn sốt sắng sẽ tiến lên cao trong bậc trọn lành.
9. Cha sẽ chúc lành cho những gia đình ở đó có trưng bày và tôn kính ảnh tượng Thánh Tâm Cha.
10. Cha sẽ ban cho các linh mục tài đánh động được những con tim chai đá nhất.
11. Tên những người truyền bá lòng tôn sùng này sẽ được ghi trong trái tim cha, và tên ấy sẽ không bao giờ bị xoá đi.
12. Vì lòng thương xót tuyệt mức của Cha, Cha hứa rằng: Tình yêu toàn năng của Cha sẽ ban cho những ai rước lễ chín ngày thứ sáu đầu tháng liên tiếp được ơn thống hối cuối cùng: họ sẽ không chết khi còn mất ơn nghĩa cùng Cha, Trái Tim Cha sẽ nên nơi ẩn nấu an toàn cho họ trong giờ sau hết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *