TẾT NHƯ VẪN TẾT Đang rã rời mệt mỏi đang hăm hở cáu giận đang hăng say bực tức mà gặp Tết đến thì tự dưng người ta bớt mệt mỏi bớt cáu giận bớt bực tức Tết mà bỏ qua cho nhau đi ra năm sẽ khác Tết như cái phanh tâm ly kéo người ta chậm lại khi họ đang chạy ào ào trên con đường thẳng đến sụp đổ đến bùng nổ Không có Tết thì e là ta sẽ ác với nhau hơn

TẾT NHƯ VẪN TẾT
…Đang rã rời mệt mỏi, đang hăm hở cáu giận, đang hăng say bực tức mà gặp Tết đến thì tự dưng người ta bớt mệt mỏi, bớt cáu giận, bớt bực tức; Tết mà, bỏ qua cho nhau đi, ra năm sẽ khác…Tết như cái phanh tâm lý, kéo người ta chậm lại khi họ đang chạy ào ào trên con đường thẳng đến sụp đổ, đến bùng nổ. Không có Tết thì e là ta sẽ ác với nhau hơn!…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *