Sáng ngủ dậy có nguyên đống quà to vầy đập vào mặt thì hẳn là nhà có nuôi ông già Noel có tâm nhất quả đất _

Sáng ngủ dậy có nguyên đống quà to vầy đập vào mặt thì hẳn là nhà có nuôi ông già Noel có tâm nhất quả đất ^_^

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *