Nửa đêm đọc một số tin nghe một số chuyện thấy tội nghiệp tự nhiên nhớ đến sự tử tế của ân nhân và quý nhân nhớ nắng nóng Cali chẳng ai dám ra sân đứng giữa trưa trừ mình vì đến từ Bắc

Nửa đêm, đọc một số tin, nghe một số chuyện thấy tội nghiệp … tự nhiên nhớ đến sự tử tế của ân nhân và quý nhân, nhớ nắng nóng Cali, chẳng ai dám ra sân đứng giữa trưa trừ mình vì đến từ Bắc Âu giá lạnh, nhớ bao kỷ niệm thân tình…
Khi ta kinh qua một số việc, lại bám víu sự tốt đẹp trên đời bằng những nghĩa cử của Quý Nhân để tự thấy mình vẫn còn may mắn
Bụt ơi! Tạ ơn sự tử tế vô đối của Bụt! Có chuyện gì thì quay về hướng Cali có Bụt độ cho ?
Lại nhớ Cali…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *