NGUYÊN TIÊU TẾT thể theo yêu cầu của chị Thuy Duong Huyen Tháng giêng mưa đầu núi Trăng rơi nghiêng bên thềm Nhạt nhoà vần thơ khuyết Vụn rơi ướt ngoài hiên Tháng Giêng mưa se bước Đường xa em lễ chùa Lời kinh buồn giăng mắc Vọng chuông Thiên Mụ đưa Tháng Giêng hoa chúm chím Đợi mưa gieo hạt tình Vỡ oà rung từng phiến Ngấm từng mạch máu tim Tháng Giêng trăng thanh quá Cuội ngồi bên gốc đa Tay nâng niu lược ngà Cuội chải tóc Hằng Nga Tháng Giêng trăng đầu núi Buồn ai chẳng hàn huyên Trùm mây trăng giận hờn TIÊU hết mùa trăng NGUYÊN Huong Ton Nu 18 02 2019 Montréal nhằm mùa trăng Tết Nguyên Tiêu

NGUYÊN TIÊU TẾT ?
( thể theo yêu cầu của chị
Thuy Duong Huyen?
Tháng giêng mưa đầu núi
Trăng rơi nghiêng bên thềm
Nhạt nhoà vần thơ khuyết
Vụn rơi ướt ngoài hiên
Tháng Giêng mưa se bước
Đường xa em lễ chùa
Lời kinh buồn giăng mắc
Vọng chuông Thiên Mụ đưa
Tháng Giêng hoa chúm chím
Đợi mưa gieo hạt tình
Vỡ oà rung từng phiến
Ngấm từng mạch máu tim
Tháng Giêng trăng thanh quá
Cuội ngồi bên gốc đa
Tay nâng niu lược ngà
Cuội chải tóc Hằng Nga
Tháng Giêng trăng đầu núi
Buồn ai chẳng hàn huyên
Trùm mây trăng giận hờn
TIÊU hết mùa trăng NGUYÊN
– Huong Ton Nu-
18/02 /2019 Montréal
( nhằm mùa trăng Tết Nguyên Tiêu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *