HômNaycúngTamTuần 21ngày choMẸ Con Tên Trần Hoàng Quân Sinh Ngày 28 09 1975 Pháp Danh Huy Tâm NAM MÔ PHẬT TỔ PHẬT THẦY NAM MÔ CHÍN PHƯƠNG TRỜI NAM MÔ MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT NAM MÔ CÁC CHƯ VỊ BỒ TÁT Hômnay23 08 ĐinhDậu 12 10 2017 Gia Đình HQ Cúng Thất Nhì cho MẸ

HômNaycúngTamTuần(21ngày)choMẸ!
Con Tên : Trần Hoàng Quân
Sinh Ngày : 28/09/1975
Pháp Danh: Huy Tâm
NAM MÔ PHẬT TỔ PHẬT THẦY!!!
NAM MÔ CHÍN PHƯƠNG TRỜI!!!!!
NAM MÔ MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT!!
NAM MÔ CÁC CHƯ VỊ BỒ TÁT!!!!!
Hômnay23/08.ĐinhDậu(12/10/ 2017) Gia Đình HQ Cúng Thất Nhì cho MẸ!!!
Nay con Kính Mong Thần Thông Oai Lực Phật Pháp Nhiệm Mầu Của Mười Phương Chư Phật, của các Chư Vị Bồ Tát, của Quý Tăng, Quý Ni, Quý Vị Phật Tử, Quý Vị Đồng Đạo thân hữu Kính Mến đã từng biết qua Hoàng Quân, giúp HQ cầu siêu cho Mẹ của HQ là :
_ Bà :: TRẦN THỊ THU PHƯỢNG
_SINH NGÀY :: 28/11/1956
_QUÊ QUÁN :: SỐ NHÀ 289, ẤP KIẾN THUẬN 2, XÃ KIẾN THÀNH, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNHANGIANG
_TỪ TRẦN LÚC: OH 15 PHÚT
_NGÀY:: 22/09/2017
_NHẰM NGÀY MÙNG 3/08. ĐINH DẬU _HƯỞNG THỌ:: 62 TUỔI
Sớm được thoát chốn mê đồ VÃNG SANH VỀ MIỀN TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC !!
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI TAM THẬP LỤC VẠN ỨC, NHẤT THẬP, NHẤT VẠN, CỬU THIÊN NGŨ BÁ, ĐỒNG DANH ĐỒNG HIỆU, ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN VONG LINH. A DI ĐÀ PHẬT!!!!
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!!!!
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!!!!!
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!!!!!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!!
HQ & GĐ xin muôn vàn Cảm Tạ trước tấm chân tình cao quý của Các NGÀI! A Di Đà Phật!!

20 bình luận về “HômNaycúngTamTuần 21ngày choMẸ Con Tên Trần Hoàng Quân Sinh Ngày 28 09 1975 Pháp Danh Huy Tâm NAM MÔ PHẬT TỔ PHẬT THẦY NAM MÔ CHÍN PHƯƠNG TRỜI NAM MÔ MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT NAM MÔ CÁC CHƯ VỊ BỒ TÁT Hômnay23 08 ĐinhDậu 12 10 2017 Gia Đình HQ Cúng Thất Nhì cho MẸ”

  1. NamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật.

  2. Dạ. Con cảm ơn Bác ạ NamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật.

  3. NamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật.

  4. NamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật.

  5. NamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật.

  6. NamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật.

  7. NamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật.

  8. Dạ. Con cảm tạ ơn Thầy nhiều ạ NamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôBổnSưThíchCaMâuNiPhậtNamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật. NamMôADiĐàPhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *