DU C VO NG Con người được sinh ra bởi sắc dục chết bởi sắc dục đó là lẽ thường của thế tục và thuận theo thế tục thì cứ sống đi chết lại không ngừng ham mê dục vọng là chứng bệnh chung của

DỤC VỌNG.
Con người được sinh ra bởi sắc dục, chết bởi sắc dục, đó là lẽ thường của thế tục và thuận theo thế tục thì cứ sống đi chết lại không ngừng, ham mê dục vọng là chứng bệnh chung của người đời. Mọi người đều có thể bị nó làm mê nếu không kiêng sợ giữ gìn, cũng khó tránh khỏi những điều không tốt đến với mình..
Con người đối với dục vọng như cầm cây đuốc đi ngược trong gió. Độc tố tham dục ở ngay trong thân tâm, y như đuốc lửa ở nơi tay mình, không sớm đem đạo hạnh mà trừ bỏ thì như ham cầm đuốc lửa, tất có cái họa cháy tay. Con người tự là đuốc lửa cho mình. Nếu ôm tham dục thì đuốc lửa cháy tay. Có đạo hạnh thì đuốc lửa soi đường..
Thế giới sa bà vốn chứa đựng nhiều đau khổ, sầu não, nhưng đã là người ai cũng phải đối mặt và đi xuyên qua nó, không ai là ngoại lệ, nên ai nấy đều trải qua đầy đủ phiền não, thống khổ..
Ví như mọi người đều có dục vọng, ham muốn về tiền tài, mỹ sắc, cao lương mỹ vị, danh vị và quyền lực, để bản thân có những mối quan hệ đẳng cấp trong đời. Dục vọng như núi cao, khi chưa thỏa mãn liền cảm thấy phiền não. Vì thế, phiền não lớn nhất của đời người là dục vọng.
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT.

44 bình luận về “DU C VO NG Con người được sinh ra bởi sắc dục chết bởi sắc dục đó là lẽ thường của thế tục và thuận theo thế tục thì cứ sống đi chết lại không ngừng ham mê dục vọng là chứng bệnh chung của”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *