Đến Tỷ còn đang kiếm ngất ngưởng ra chửa được lại còn định hỏi giống người Nghìn Tỷ Thôi thì ta dân đen ta ít Xènh trước tiên ta nên suy xét cách cư xử và cách dành thời gian cho nhau để hiểu nhau thương nhau và có thể là yêu nhau hơn hoặc bàn bạc để kiếm dc Ngàn Tỷ Bao giờ đạt Level đó hãy bàn vđ TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ Phỏng không cả nhà Chưa coa xèng nhiều cứ bàn việc lớn max mệt

Đến Tỷ còn đang kiếm ngất ngưởng ra chửa được lại còn định hỏi giống người Nghìn Tỷ. Thôi thì ta dân đen ta ít Xènh trước tiên ta nên suy xét cách cư xử và cách dành thời gian cho nhau để hiểu nhau thương nhau và có thể là yêu nhau hơn hoặc bàn bạc để kiếm dc Ngàn Tỷ. Bao giờ đạt Level đó hãy bàn vđ: TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ???
Phỏng không cả nhà??? Chưa coa xèng nhiều cứ bàn việc lớn max mệt???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *