Chiều buông nắng sắp tàn Bên nỗi niềm cay đắng tình nhân gian đời sao nhiều phũ phàng

Chiều buông nắng sắp tàn
Bên nỗi niềm – cay đắng tình nhân gian – đời sao nhiều phũ phàng
Nhọc nhằn tình nhân thế – thói đời tạo dây oan
Tình đầu xưa đã mât- tình này vội lìa tan
Nhân sinh thế thái – đầy ải đời trần gian
Nghèo tay trắng cơ hàn
Đâu mong gì .- Một mối tình cao sang – Chỉ hai quả tim vàng
Túp lều tranh hạnh phúc – Bi bô đàn con ngoan
Trời cao có thấu – ước vọng chỉ vậy thôi
ĐK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *